Us donem la benvinguda a la pàgina web de
l’Eixample Decideix.

L’Eixample Decideix és la plataforma ciutadana que promou i organitza, al districte de l’Eixample de la ciutat de Barcelona, la consulta que se celebrarà el 10 d'abril de 2011, on es preguntarà als seus veïns i veïnes si estan d'acord que la Nació Catalana esdevingui un Estat de Dret independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea, tal i com ja ha passat a diverses poblacions del país.

Reunió informativa de Sagrada Família Decideix

. dimarts, 30 de març del 2010
0 comentaris

El proper dijous 8 d'abril a les 19h, a l'Espai 210 (C/ Padilla, 210), tindrà lloc una reunió informativa oberta a tothom que estigui interessat.

Manifest de Barcelona Decideix

.
0 comentaris

Reproduïm aquí aquest document per si és del vostre interès:

Barcelona Decideix neix com una iniciativa ciutadana impulsada per diferents entitats de la ciutat amb la voluntat d’organitzar a la capital del país un referèndum adreçat a tots els barcelonins i barcelonines més grans de 16 anys, amb independència del seu origen o nacionalitat, perquè democràticament i en llibertat exerceixin el seu dret a vot i es pronunciïn si estan d'acord que la Nació Catalana esdevingui un Estat de Dret independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea.

Es tracta d’un gest radicalment democràtic de participació en una votació convocada, organitzada i finançada pel poble català, que va començar el 13 de setembre de 2009 a Arenys de Munt, va continuar el 13 de desembre a 166 poblacions catalanes, i que continuarà els propers 28 de febrer i 25 d’abril de 2010 en d’altres.

A partir d’aquest procés de consultes, hem situat al centre del debat polític tant la qüestió de la llibertat democràtica de participació i expressió, com la qüestió de l’exercici del dret d’autodeterminació, dret que, cal recordar, ja havia aprovat el Parlament de Catalunya en diferents resolucions el 1989 i el 1998.

Els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona hem de participar activament del moviment civil que arreu del país s’ha posat en marxa per garantir el nostre dret a decidir com a poble. En uns moments difícils, de crisi econòmica i institucional, creiem que és el nostre deure aprofundir en la participació democràtica en els afers col·lectius i, molt especialment, si es tracta de poder pronunciar-nos sobre quin futur i quins horitzons volem per al nostre país. I aquí la capital del país ha de saber exercir de motor d’aquest procés.

D'aquesta manera, ens acollim a les lleis i les voluntats polítiques expressades per diferents resolucions d’organismes internacionals i de les nostres pròpies institucions. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat a l’Assemblea General de l’ONU el 1966, ratificat i assumit per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, diu textualment en el seu article 1: “Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.”

Barcelona Decideix neix igualment amb la voluntat d’esdevenir un gran moviment ciutadà, format per entitats i persones, no partidista, transversal, democràtic i transparent amb l’única finalitat, acotada en el temps, d’organitzar l’esmentat referèndum.

Barcelona Decideix es constitueix en administració electoral independent i es compromet en l’organització del referèndum sobre la base del rigor, la neutralitat i l'escrupolós respecte a totes les opcions que s'hi plantegin per tal de preservar les garanties democràtiques i de funcionament inherents a qualsevol consulta d’aquestes
característiques.

Barcelona Decideix, crida a totes les entitats, organitzacions i institucions de tot tipus, així com als ciutadans i ciutadanes, a fer-se seva aquesta iniciativa i a participar activament en el procés constituent, que ens ha de dur a l'organització d'aquest referèndum. Cridem als barcelonins i les barcelonines que ens acompanyin com a
voluntaris i voluntàries en l'assoliment d'aquesta fita democràtica.

Barcelona, gener 2010

Propera reunió de l'Eixample Decideix

. dimecres, 24 de març del 2010
0 comentaris

Dilluns vinent, 29 de març, farem una reunió monogràfica dedicada a debatre un tema cabdal: quina considerem que ha de ser la data de la consulta. Com ja és habitual, al local del CIEMEN (C./  Rocafort, 242) a les 19 hores.


No hi falteu!

Assemblea constituent de Sagrada Família Decideix

.
0 comentaris

El dijous 25 de març, a les 20h, tindrà lloc l'assemblea constituent de Sagrada Família Decideix, a l'Espai 210, al carrer Padilla, 210.

- Es resumirà la darrera assemblea de Barcelona Decideix i s'exposarà quina és la situació de l'Eixample Decideix.
- S'estructuraran els diferents equips de treball (comunicació, extensió, recursos i campanya) i es designarà el responsable de cadascun d'ells.
- S'aprofitarà també per començar a planificar la festa major del barri.

Esperem veure-hi a tothom!

Propostes a l'assemblea de Barcelona Decideix

.
0 comentaris

A més de presentar el que havíem fet fins al moment, vam traslladar a Barcelona Decideix els quatre punts següents:

a) Fer constar la dificultat de comunicació i la manca de relació suficientment fluida amb Barcelona Decideix, en especial amb l'obtenció, l’ús i l’actualització de les dades dels voluntaris inscrits en la web de Barcelona Decideix i que resideixen al districte de l’Eixample.

b) En relació amb l'organització econòmica, aquesta ha d'ésser descentralitzada. És a dir, entenem que determinats ingressos i despeses han d’ésser centralitzats, però l’organització de les assemblees dels diferents districtes ha de tenir un espai propi i autònom per a la gestió econòmica, tant de recaptació per iniciativa pròpia, com de decisió sobre determinades despeses i de gestió dels comptes. L’organització econòmica ha de respectar el principi de subsidiarietat.

c) L’Eixample Decideix creu que cada districte ha de tenir un representant en tots els equips de treball de Barcelona Decideix, incloent-hi el de Recursos, i específicament en el de Gestió Econòmica i Financera.

d) Finalment creiem que la data de realització de la consulta s'ha de debatre en profunditat i d’una manera coherent. Proposem crear una comissió que analitzi quan i com s’ha de dur a terme la consulta, i el perquè de la decisió de la data a proposar. La missió d’aquesta comissió seria objectivar:

- la definició, l’anàlisi i la comunicació interna dels requeriments mínims per a tirar endavant la consulta per
districte i a nivell global;
- l’establiment del seu grau d’assoliment o progrés en el temps, i,
- el que és més important, la fixació de les dates políticament més oportunes d’una manera transparent.

Presentació a l'assemblea de Barcelona Decideix

. dilluns, 22 de març del 2010
0 comentaris

El passat dissabte 20 de març els districtes van presentar la feina realitzada a l'assemblea de Barcelona Decideix. Aquesta va ser la presentació de l'Eixample Decideix:

Activitat realitzada
La comissió promotora de l’Eixample Decideix s’ha reunit formalment quatre vegades en plenari d’Assemblea Provisional des del 23 de gener de 2010 (data de la 1a Assemblea de Barcelona Decideix). L’assistència mitjana a aquestes assemblees ha estat d’unes cinquanta persones. De cada assemblea es redacta una acta amb els principals temes tractats i acords assolits, que s’aprova en la següent reunió. Addicionalment s’han fet diverses reunions obertes per a definir els primers grups impulsors del moviment als diferents barris (per tal d’assegurar una cobertura de participació suficient a tot el territori), així com també per a configurar provisionalment els diferents equips de treball per àrees a nivell de districte.

On som del procés organitzatiu
En aquests moments:

1) A la nostra base de dades hi ha inscrites formalment 104 persones: 44 que representen diverses associacions del districte i 60 que hi participen com a voluntaris.

2) Estan funcionant autònomament grups d’extensió en tots els barris (Esquerra de l’Eixample, Sant Antoni, Dreta de l’Eixample, Sagrada Família i Fort Pienc), amb dinàmiques pròpies i extensió i mobilització desiguals. Per exemple, Sagrada Família va endavant i a Fort Pienc ens està costant més. Una bona notícia: la Coordinadora d’AV de l’Eixample ha decidit formalment cedir els locals de les cinc associacions de veïns del
districte per al dia en què es fixi la consulta sobre la independència.

3) També estan constituïts provisionalment els grups de treball d’Extensió, Comunicació, Recursos i Campanyes, amb una desena de persones treballant en cada equip. L’Assemblea Provisional ha decidit deixar per a més endavant la constitució d’un primer equip d’Administració Electoral (si s’escau).

4) Disposem d’una base de dades organitzada amb les principals dades dels 104 inscrits i d’una adreça electrònica per a les comunicacions formals: eixampledecideix@gmail.com

5) Al Facebook ens trobareu com a l’Eixample Decideix. Des d’aquesta setmana, també tenim un bloc a la xarxa (que utilitzem com a web) per a donar-nos a conèixer, explicar formalment el que anem fent, i ampliar el moviment:
http://leixampledecideix.blogspot.com/

6) Estem començant a dissenyar campanyes dirigides als mercats, als botiguers, als instituts, i perfilant un acte de presentació de l’Eixample Decideix als presidents de totes les associacions del districte. També pensem que per Sant Jordi cal fer la màxima mobilització si disposem de material.

7) Hem fet un primer pressupost, molt provisional, i de moment necessitem uns 92.000 €. També tenim diferents idees en relació amb la recaptació de diners a nivell de districte (botigues amb distintiu de col·—laborador, aportacions dels voluntaris, emissió de rebuts per a donacions individuals de diferents imports, venda de samarretes, etc.).

Benvinguda a l'Eixample Decideix

. dimecres, 3 de març del 2010
0 comentaris

Fins ara hem treballat amb una comissió organitzadora provisional. Aquest és un resum de la feina feta:
  • 23-01-10: Assistència a l’Assemblea de Barcelona Decideix a la Facultat d’Econòmiques de la UB iniciant així el procés de consulta sobre la independència a la ciutat de Barcelona. Es constitueix el primer grup promotor de l’Eixample Decideix.
  • 01-02-10: Es presenta una reflexió inicial sobre els principals reptes. Creació de grups per barris ( Esquerra de l’Eixample, Sant Antoni, Fort Pienc, Sagrada Família i Dreta de l’Eixample) per tal de fer extensiu el moviment cívic i popular a les associacions i assegurar una cobertura de participació suficient a tot el territori.
  • 08-02-10: Es presenten els avenços, els objectius i la forma de coordinació per cada grup de barri. S’acorda estendre la convocatòria de la propera reunió als voluntaris inscrits a la web de Barcelona Decideix que siguin de l’Eixample.
  • 22-02-10: Es presenten nous avenços del grup d’extensió de barri. S’acorda fer una carta única per convidar a totes les entitats de l’Eixample que encara no s’han incorporat a la plataforma. S’acorda fixar una data per tal de constituir formalment l’Eixample Decideix.
  • 01-03-10: Es constitueixen els equips de treball per àrees: Comunicació, Campanyes, Recursos i Extensió, amb una dotzena de membres voluntaris a cada equip. Es fixen els primers objectius i s’assignen les primeres tasques.
  • 15-03-10: Es debaten les propostes per fer a l’Assemblea de Barcelona Decideix.

Properes activitats
  • 20-03-10: Assemblea Barcelona Decideix, a les 10h del matí a l'Institut Nacional d'Educació Física (INEFC) de Montjuïc.
  • 22-03-10: Reunió de l’Eixample Decideix (com cada dilluns al local del CIEMEN al C. Rocafort, 242): es farà una valoració de l'assemblea de Barcelona Decideix i es prepararà l'assemblea general de constitució de l'Eixample Decideix.