Us donem la benvinguda a la pàgina web de
l’Eixample Decideix.

L’Eixample Decideix és la plataforma ciutadana que promou i organitza, al districte de l’Eixample de la ciutat de Barcelona, la consulta que se celebrarà el 10 d'abril de 2011, on es preguntarà als seus veïns i veïnes si estan d'acord que la Nació Catalana esdevingui un Estat de Dret independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea, tal i com ja ha passat a diverses poblacions del país.

El Consell de Districte de l’Eixample no vol cedir espais electorals per a la consulta 10A

. dimarts, 1 de març de 2011


En ple incompliment de la Proposició aprovada pel Consell del Districte on es va acordard facilitar la cessió d’equipaments municipals per a la celebració de la consulta de Barcelona Decideix, el Districte ara es nega a cumplir aquest acord.

L’agrupació cívica Barcelona Decideix s’ha dirigit al Sr. Ramon Nicolau, regidor del Districte de l’Eixample, per l’incompliment dels acords presos en el Consell plenari de fa gairebé un any i ha sol·licitat que el Districte cedeixi els espais o equipaments que disposa per a la celebració de la Consulta popular sobre la independència de Catalunya, el proper diumenge 10 d’abril.

El 4 de maig del 2010 el Consell plenari de l’Eixample va aprovar una proposició presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya on es comprometia a “recolzar les activitats de millora de la participació i d’aprofundiment democràtic endegades des del teixit associatiu de la ciutat, atès el paper que desenvolupen les entitats com a agents vertebradors de la societat i afavoridors de la cohesió social.”

El plenari també assumia “facilitar la realització d’activitats que fomentin la participació i les consultes ciutadanes organitzades des del teixit assoicaitiu de la ciutat que ho sol·licitin, si s’escau cedint espais i/o equipaments públics i que comptin amb el suport d’un nombre representatiu d’entitats del Districte de l’Eixpample registrades(…)”.

Malgrat aquesta aprovació, quan el coordinador de l’Eixample per Barcelona Decideix, Víctor Cucurull, va acudir al Districte per concretar quins espais i/o equpaments públics podrien disposar com a locals electorals per la data de la consulta, va rebre una resposta negativa, en ple incompliment de l’acord aprovat pel Consell plenari del Districte del 4 de maig de 2010.