Us donem la benvinguda a la pàgina web de
l’Eixample Decideix.

L’Eixample Decideix és la plataforma ciutadana que promou i organitza, al districte de l’Eixample de la ciutat de Barcelona, la consulta que se celebrarà el 10 d'abril de 2011, on es preguntarà als seus veïns i veïnes si estan d'acord que la Nació Catalana esdevingui un Estat de Dret independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea, tal i com ja ha passat a diverses poblacions del país.

Propostes a l'assemblea de Barcelona Decideix

. dimecres, 24 de març de 2010

A més de presentar el que havíem fet fins al moment, vam traslladar a Barcelona Decideix els quatre punts següents:

a) Fer constar la dificultat de comunicació i la manca de relació suficientment fluida amb Barcelona Decideix, en especial amb l'obtenció, l’ús i l’actualització de les dades dels voluntaris inscrits en la web de Barcelona Decideix i que resideixen al districte de l’Eixample.

b) En relació amb l'organització econòmica, aquesta ha d'ésser descentralitzada. És a dir, entenem que determinats ingressos i despeses han d’ésser centralitzats, però l’organització de les assemblees dels diferents districtes ha de tenir un espai propi i autònom per a la gestió econòmica, tant de recaptació per iniciativa pròpia, com de decisió sobre determinades despeses i de gestió dels comptes. L’organització econòmica ha de respectar el principi de subsidiarietat.

c) L’Eixample Decideix creu que cada districte ha de tenir un representant en tots els equips de treball de Barcelona Decideix, incloent-hi el de Recursos, i específicament en el de Gestió Econòmica i Financera.

d) Finalment creiem que la data de realització de la consulta s'ha de debatre en profunditat i d’una manera coherent. Proposem crear una comissió que analitzi quan i com s’ha de dur a terme la consulta, i el perquè de la decisió de la data a proposar. La missió d’aquesta comissió seria objectivar:

- la definició, l’anàlisi i la comunicació interna dels requeriments mínims per a tirar endavant la consulta per
districte i a nivell global;
- l’establiment del seu grau d’assoliment o progrés en el temps, i,
- el que és més important, la fixació de les dates políticament més oportunes d’una manera transparent.