Us donem la benvinguda a la pàgina web de
l’Eixample Decideix.

L’Eixample Decideix és la plataforma ciutadana que promou i organitza, al districte de l’Eixample de la ciutat de Barcelona, la consulta que se celebrarà el 10 d'abril de 2011, on es preguntarà als seus veïns i veïnes si estan d'acord que la Nació Catalana esdevingui un Estat de Dret independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea, tal i com ja ha passat a diverses poblacions del país.

Manifest de Barcelona Decideix

. dimarts, 30 de març de 2010

Reproduïm aquí aquest document per si és del vostre interès:

Barcelona Decideix neix com una iniciativa ciutadana impulsada per diferents entitats de la ciutat amb la voluntat d’organitzar a la capital del país un referèndum adreçat a tots els barcelonins i barcelonines més grans de 16 anys, amb independència del seu origen o nacionalitat, perquè democràticament i en llibertat exerceixin el seu dret a vot i es pronunciïn si estan d'acord que la Nació Catalana esdevingui un Estat de Dret independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea.

Es tracta d’un gest radicalment democràtic de participació en una votació convocada, organitzada i finançada pel poble català, que va començar el 13 de setembre de 2009 a Arenys de Munt, va continuar el 13 de desembre a 166 poblacions catalanes, i que continuarà els propers 28 de febrer i 25 d’abril de 2010 en d’altres.

A partir d’aquest procés de consultes, hem situat al centre del debat polític tant la qüestió de la llibertat democràtica de participació i expressió, com la qüestió de l’exercici del dret d’autodeterminació, dret que, cal recordar, ja havia aprovat el Parlament de Catalunya en diferents resolucions el 1989 i el 1998.

Els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona hem de participar activament del moviment civil que arreu del país s’ha posat en marxa per garantir el nostre dret a decidir com a poble. En uns moments difícils, de crisi econòmica i institucional, creiem que és el nostre deure aprofundir en la participació democràtica en els afers col·lectius i, molt especialment, si es tracta de poder pronunciar-nos sobre quin futur i quins horitzons volem per al nostre país. I aquí la capital del país ha de saber exercir de motor d’aquest procés.

D'aquesta manera, ens acollim a les lleis i les voluntats polítiques expressades per diferents resolucions d’organismes internacionals i de les nostres pròpies institucions. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat a l’Assemblea General de l’ONU el 1966, ratificat i assumit per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, diu textualment en el seu article 1: “Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.”

Barcelona Decideix neix igualment amb la voluntat d’esdevenir un gran moviment ciutadà, format per entitats i persones, no partidista, transversal, democràtic i transparent amb l’única finalitat, acotada en el temps, d’organitzar l’esmentat referèndum.

Barcelona Decideix es constitueix en administració electoral independent i es compromet en l’organització del referèndum sobre la base del rigor, la neutralitat i l'escrupolós respecte a totes les opcions que s'hi plantegin per tal de preservar les garanties democràtiques i de funcionament inherents a qualsevol consulta d’aquestes
característiques.

Barcelona Decideix, crida a totes les entitats, organitzacions i institucions de tot tipus, així com als ciutadans i ciutadanes, a fer-se seva aquesta iniciativa i a participar activament en el procés constituent, que ens ha de dur a l'organització d'aquest referèndum. Cridem als barcelonins i les barcelonines que ens acompanyin com a
voluntaris i voluntàries en l'assoliment d'aquesta fita democràtica.

Barcelona, gener 2010